Σάββατο, 28 Απριλίου 2012


Τα άφησαν έξω από κτηνιατρείο μεταθέτοντας το πρόβλημα τους σε άλλους.
Είναι τρία πανέμορφα κουτάβια 45 ημερών και ψάχνουν σπίτι.
τηλ. 6932 622110  και  22950 31002