Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Το καινούργιο μας 'απόκτημα' είναι υγιέστατο και περιμένει να βρεί μια ζεστή οικογένεια.