Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Ευχαριστήριο από το Ειδικό Σχολείο Χαλκουτσίου.

Από την εφημερίδα "Νέα Έκφραση"
Φύλλο 144, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013