Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Ανάγκη για υιοθεσία.

Μάιος 2015, Αμφιάρειο Καλάμου. Αρσενικό, φιλικό σκυλάκι μεγάλης ηλικίας, εγκαταλελειμμένο και ταλαιπωρημένο, δέχτηκε τις φροντίδες μας και τώρα πια είναι υγιέστατο.Τα έξοδα του πλήρωσε φίλη μας. 
Ας του βρούμε ένα σπίτι.