Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι.

Αύγουστος Αγκόνα!!! 
Φίλος μας κάλυψε τα έξοδα...
Ο μικρούλης είναι κοντά μας.
Τρίτη παίρνουμε τα αποτελέσματα, ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι.