Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε φύλακες  - άγγελοι των ζώων! 

Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και την υποστήριξη 

"Η Άποψη - Τώρα" γράφει  εδώ για το σωματείο μας