Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

όπου μπορούμε ας βάλουμε λίγο νεράκι για τα σκυλάκια που είναι μόνα τους στο δρόμο... ειδικά αυτές τις μέρες το έχουν πολλή ανάγκη