Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Ευχαριστούμε τον κ. Διοικητή του Καλάμου και τους αστυνομικούς του τμήματος,
για την αυτεπάγγελτη μήνυση που κατέθεσαν για τις φόλες που έριξαν κάποιο ανεγκέφαλοι,
στον Βλαστό, στον Φανό και στην Κοιλάδος και που επιλήφθηκαν του θέματος.