Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Εγκαταλείφθηκαν στους Αγίους Αποστόλους, αλλά ήταν τυχερά γιατί τα βρήκε φιλόζωη
που τα φιλοξένησε και μετά από λίγο υιοθετήθηκαν.