Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΧΑΘΗΚΕ στην ΠΕΡΙΟΧΗ του ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ 6 ΕΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΟ.