Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Ποιός θα τον φροντίζει τον χειμώνα;

Ζει στην Παραλία Αγ. Αποστόλων κοντά στις ταβέρνες. Ποιός όμως θα τον φροντίζει τον χειμώνα;
Χρειάζεται μια οικογένεια!