Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Χρειάζεται επειγόντως σπίτι!


Λέγεται Λέων, είναι φιλικός, προστατευτικός, υγιής και πανέξυπνος!!! 
Χρειάζεται επειγόντως σπίτι!